Propozície

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A PROGRAM

Termín:18. apríl 2020
Miesto:Dom kultúry Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná
Organizátor:Občianske združenie Harlekýn

PREZENTÁCIA, PRIHLASOVANIE, PRIESTOROVKY

Dom kultúry Nižná, Nová doba 506

PRIHLASOVANIE CHOREOGRAFIÍ NA SÚŤAŽ

ŠTARTOVNÉ : 

  1. V kategóriách  WESTERN, COUNTRY SHOW, COUPLE & LINE DANCE, STEP DANCE SHOW a MINICOUNTRY je 15,- € za choreografiu
  2. V kategóriách  NÁRODNÉ TANCE a  OPEN je 10,- € za choreografiu

STRAVOVANIE

Hotel Arman – obedové menu:polievka 1,-€
hlavné jedlo 4,-€

UBYTOVANIE

( z piatka na sobotu, počet miest je obmedzený)

ZŠ s MŠ Nižná, Nová doba 482 – telocvičňa ( treba karimatku, spacák): 3,50 €
Začiatok prihlasovania 1.3.2020
Ukončeni prihlasovania  31.3.2020

V prípade naplnenia kapacity budeme informovať na stránke o pozastavení prihlasovania.

Všetky poplatky (štartovné,  ubytovanie, stravovanie ) uhradíte pri prezentácii.

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
SOBOTA 18.4.2020

 8.00 – 10.00 priestorovky 
9.45 –  stretnutie vedúcich
10.15 – stretnutie poroty
10.45 – Zahájenie súťaže
11.00 – Súťaž jednotlivých kategórií
17.00 – Predpokladaný záver 

( rozpis jednotlivých kategórií upravíme podľa počtu prihlásených)