Začíname – Projekt ASK

Realizáciou projektu chceme „naštartovať“ mladých ľudí v Nižnej a okolí. Pomocou tohto projektu chceme cielene vyhľadávať a zapájať do aktivít mladých ľudí, aby začali viac participovať na dianí v obci. Pomocou pravidelných stretnutí, víkendových vzdelávaní, voľnočasových aktivít a rôznych workshopov rozvíjať schopnosti a zručnosti mladých ľudí v Nižnej a okolí a pre deti a mládež pripraviť niekoľko zaujímavých voľnočasových aktivít.…