HOTOVO – Projekt „ASK“

Od admin

Projekt „ASK“, ktorý bol  spolufinancovaný  Európskou úniou prostredníctvom Európskeho zboru solidarity,  bol realizovaný piatimi mladými ľuďmi z Nižnej za podpory občianskeho združenia Harlekýn od 1.5.2019 do 30.4.2020.  Hlavným cieľom nášho projektu bolo „naštartovať“ mladých ľudí na Orave a cielene vyhľadávať a zapájať do aktivít mladých ľudí, aby začali viac participovať na dianí v obci.

Pomocou pravidelných stretnutí, víkendových vzdelávaní, voľnočasových aktivít a workshopov

sme rozvíjali schopnosti a zručnosti mladých ľudí v Nižnej a okolí.

Počas roka sa nám podarilo pripraviť veľa voľnočasových aktivít pre mladých ľudí. Už od júna 2019 to boli pravidelné piatkové stretnutia mladých ľudí v našich priestoroch– na ktorých sme sa hrali, spievali, vzdelávali, modlili , rozprávali alebo súťažili.  Za rok sme ich uskutočnili skoro 30. 

Zorganizovali sme tri Športové dni – na bicykli z Trstenej do Krivej spojený so zábavnými súťažami,  workoutové cvičenia a športové súťaže pre deti, tri Tanečné dielne – letnú, jesennú a zimnú, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 100 detí a mladých ľudí.

Ďalšou veľkou aktivitou bol Deň rodiny. V spolupráci s organizáciami z Krivej a Trstenej sme pripravili podujatie, na ktorom sa zúčastnilo okolo 500 ľudí. Pripravené boli pre nich rôzne voľnočasové aktivity, prednášky pre rodičov, omša, divadielko, súťaže  a rôzne atrakcie pre deti. Samozrejme, pre všetkých bolo pripravené aj občerstvenie a odmeny pre súťažiacich a prednášajúcich.

Začali sme spolupracovať s dobrovoľníkmi v Trstenej, Tvrdošíne, Oravskom Bielom Potoku a  Podbieli, s ktorými sme zorganizovali niekoľko podujatí ( Štefanfest, Pohni sa, Tanečná dielňa 1, Večer pre deti). V januári sme zorganizovali mediálny workshop- ako spomaliť a zrýchliť nahrávku,  upraviť nahrávku, urobiť video – niekoľko výsledkov ste mohli vidieť aj na našej stránke. Veľký úspech malo aj Herné popoludnie, ktoré určite ešte zopakujeme.

Začali sme s prípravou tanečnej súťžanej prehliadky – Heel and Toe show, do ktorej sa nám hlásili tanečné súbory z celého Slovenska aj z Čiech. Bolo nám veľmi ľúto, že práve toto podujatie sme museli kvôli korona karanténe zrušiť.

Okrem toho sme sa samozrejme aj my školili, vzdelávali, tvorili novú web stránku, hodnotili, bavili sa … – s pomocou lektorov a neformálneho vzdelávania.

Našou hlavnou snahou bolo zaktivizovať mladých ľudí v Nižnej a okolí, a to sa nám podarilo – už teraz niekoľkí realizujú samostatné projekty. A samozrejme, v aktivitách budeme pokračovať aj ďalej – na našu žiadosť bola v závere nášho projektu schválená Komisia pre mládež  pri OcÚ Nižná a tak chceme v spolupráci s OcÚ, ďalšími organizáciami a neformálnymi skupinami, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi vypracovať Strategický plán práce s mládežou v Nižnej.

Tinka, Miško, Siska, Simonka, Miška a Táňa

Projekt bol spolufinancovaný  Európskou úniou prostredníctvom Európskeho zboru solidarity