OZ Harlekýn

Občianske združenie Harlekýn vzniklo v roku 2008. Na začiatku sme sa venovali hlavne voľnočasovým aktivitám pre deti a mládež, neskôr sme sa posunuli  k neformálnemu vzdelávaniu mladých ľudí.

Chceme deťom a mladým ľuďom na Orave ponúknuť nielen zmysluplné voľnočasové aktivity, ale aj možnosť rozvíjať svoj talent a vzdelávať sa.  Chceme, aby na Orave bolo viac proaktívnych mladých ľudí, ktorí sa nielen zaujímajú o dianie vo svojom okolí, ale sa doň aj aktívne zapájajú. Chceme, aby tu bolo viac zapálených ľudí, ktorí to, čo vedia dokážu odovzdávať ostatným.