Country

Country tance v dnešnej dobe vznikli z historických spoločenských tancov, ktoré vznikali najmä v Anglicku už v 16. storočí. Práve Angličania ako prví začali používať pojem „country dance“ pre ľudové spoločenské tance. Toto pomenovanie sa používa dodnes aj keď u väčšiny ľudí evokuje skôr „kovbojské“ tance. Country tance vznikali prirodzenou túžbou ľudí spoločensky sa baviť. Country tance sa tancujú v 4 formách, v kruhovom postavení, tance v dvoch radoch alebo zástupoch, tzv. štvorylky a v trojiciach alebo štvoriciach.

Dnes, hlavne u mladých ľudí sa častejšie ako klasické country tancuje moderné country, couple dance alebo country show. Moderné country sú choreografie nie len na klasickú country hudbu ale využíva sa aj súčasná hudba, či už country alebo iná s pestrými tanečnými výrazovými prostriedkami. V couple dance sa využívajú hlavne párové figúry ako sú otočky, zdvíhačky a akrobatické prvky, ktoré diváka ešte viac zaujmú. Country show je dejový tanec s nejakou myšlienkou. Poväčšine sa využívajú príbehy, ktoré pripomínajú divákom ako to kedysi vyzeralo na Divokom západe, to je saloonska tématika, rodeo, vzťahy medzi mužom a ženou, …