Linedance

Tance, ktoré sa tancujú v rovných čiarach, radoch, zástupoch alebo diagonálach. Na rozdiel od country tancov, tanečníci nie sú v kontakte medzi sebou. Využívajú sa sekvencie krokov, ktoré sa opakujú, pričom tanečníci využívajú všetky 4 strany. V našich linedance choreografiách využívame hlavne prácu s kovbojskými klobúkmi a výrazné tlieskacie a dupacie prvky.

Harlekýn linedance
Line dance