Začíname – Projekt ASK

Realizáciou projektu chceme „naštartovať“ mladých ľudí v Nižnej a okolí. Pomocou tohto projektu chceme cielene vyhľadávať a zapájať do aktivít mladých ľudí, aby začali viac participovať na dianí v obci. Pomocou pravidelných stretnutí, víkendových vzdelávaní, voľnočasových aktivít a rôznych workshopov rozvíjať schopnosti a zručnosti mladých ľudí v Nižnej a okolí a pre deti a mládež pripraviť niekoľko zaujímavých voľnočasových aktivít.…

Pohyb bez bariér

Po dlhšej súťažnej prestávke, vyplnenej tréningami a nácvikmi nových choreografií, sa tanečná skupina Harlekýn zúčastnila krajského kola tanečnej súťaže Pohyb bez bariér.  Súťaž sa konala v dňoch 10. a 11. marca v Žiline. Veľmi nás teší, že naše tanečníčky opäť úspešne reprezentovali školu a Nižnú. Po náročnej súťaži si domov priniesli tri prvé, dve druhé a dve tretie miesta a so všetkými choreografiami postúpili do celoslovenského finále, ktoré…

Harlekýn z Nižnej si priniesol z Viedne tie najvyššie ocenenia

Minulý rok bol pre tanečnú skupinu Harlekýn veľmi úspešný. Absolvovali sme nielen množstvo vystúpení, ale darilo sa nám aj na súťažiach. Najcennejšie ocenenia sme získali v Žiline – na celoslovenskom finále Pohyb bez bariér a na medzinárodnej súťaži v Ostrave – Ostravská pyramída. Vybojovali sme si nielen niekoľko prvých miest, ale zároveň sme sa nominovali aj na medzinárodnú tanečnú súťaž do Viedne. Preto sme posledné…