HARLEKÝN – DAR 23

Od admin

Od 1. marca do 29. februára sme spolu s piatimi mladými ľuďmi z Podbiela a Oravského Bieleho
Potoka realizovali projekt DAR 23 , ktorý bol realizovaný vďaka grantu z Európskeho zboru solidarity.
Hlavnými realizátormi boli 5 mladí ľudia ( Tímea, Baška , Jakub, Kubko a Radka), ku ktorým sa
postupne pridalo viacero dobrovoľníkov z Podbiela, Nižnej a okolia. Pomocou workshopov a
vzdelávacích aktivít sme ponúkli mladým ľuďom možnosti na ich rozvoj a osobnostný rast, ďalšie
vzdelávanie a zmysluplné voľnočasové aktivity. Tieto aktivity boli zamerané na ekológiu,
udržateľnosť, pohybové a voľnočasové aktivity, čitateľské dielne, hudobné a spevácke workshopy,
zdravý životný štýl a boli určené nielen pre deti a mládež z Harlekýna, ale aj verejnosť z Podbiela,
Nižnej a okolia. Samozrejme nechýbali športové a tanečné zápolenia, kultúrna prehliadka, filmové
stretnutia, víkendovky pre mladých ľudí, tematické večery, workshopy o kompostovaní a pestovaní,
digitálne workshopy, či letný tábor. Knižná búdka v Podbieli určite poteší milovníkov kníh, v ktorej
dávame druhú šancu prečítaným knihám.

Táto akcia bola podporená z projektu Európskeho zboru solidarity.