HARLEKÝN – GREEN DANCE

Od admin

Aj keď posledné tri roky boli ťažké, hlavne pre neustále karantény a kovid, predsa len sa v poslednom
roku situácia ukľudnila a väčšina aktivít sa mohla rozbehnúť. My sme sa tiež mohli pustiť do realizácie
naplánovaných aktivít a nášho projektu Green dance, ktorý prebiehal od januára do decembra 2022.
Hlavnými realizátormi boli 5 mladí ľudia ( Tinka, Martina, Nika, Ivka a Miška), ku ktorým sa postupne
pridalo viacero dobrovoľníkov z Nižnej a okolia. Pomocou workshopov a vzdelávacích aktivít sme
ponúkli mladým ľuďom možnosti na ich rozvoj a osobnostný rast, ďalšie vzdelávanie a zmysluplné
voľnočasové aktivity. Tieto aktivity boli zamerané na ekológiu, udržateľnosť, recykláciu a zdravý
životný štýl a boli určené nielen pre deti a mládež z Harlekýna, ale aj verejnosť z Nižnej a okolia.
Samozrejme nechýbali športové a tanečné zápolenia, víkendovky pre mladých ľudí, tematické
večery, workshopy o kompostovaní a pestovaní, tvorení nových vecí zo starých, karneval
z recyklovaných materiálov, či letný tábor. V spolupráci s OcÚ Nižná a firmou EDM sa podarilo osadiť
srdce na zber vrchnáčikov z PET fliaš. Veľmi nás potešilo, že toto srdce sa podarilo za pár mesiacov
naplniť a prvé vrecia putovali do Rabčíc. Radosť obyvateľom Nižnej ( teda aspoň tým čítajúcim ) určite
priniesla aj K-Nižná búdka, v ktorej dávame druhú šancu prečítaným knihám.

Táto akcia bola podporená z projektu Európskeho zboru solidarity.