HARLEKÝN – Poďme ďalej

Od admin

Aj napriek ťažkým posledným dvom rokom, keď väčšinu aktivít zabrzdila pandémia koronavírusu, predsa len sa nám podarilo úspešne – aj keď s viacerými zmenami -zrealizovať projekt Poďme ďalej. Ten realizovala skupina 5 mladých ľudí s pomocou kouča ( Tinka, Miško, Siska, Simona, Miška a Táňa) ku ktorým sa postupne pridalo viacero dobrovoľníkov z Nižnej a okolia. Pomocou workshopov a vzdelávacích aktivít sme ponúkli mladým ľuďom možnosti na ich rozvoj a osobnostný rast, ďalšie vzdelávanie a zmysluplné voľnočasové aktivity. Samozrejme nechýbali športové a tanečné zápolenia, víkendovky pre mladých ľudí, stretnutie so zahraničnými dobrovoľníkmi a tematické večery pre mladých. V spolupráci s OcÚ Nižná, rôznymi organizáciami, vzdelávacími inštitúciami a neformálnymi skupinami, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi v Nižnej, sme pripravovali strategický dokument Koncepcia práce s mládežou v Nižnej. Bol to asi náš najťažší projekt na realizáciu, pretože vždy keď sme už mali veci pripravené, začal lockdown, alebo karanténa alebo nám ochoreli pozvaní hostia a program sme museli rušiť alebo prekladať do online priestoru alebo na iný termín, či zmenšiť počet účastníkov a museli sme začínať znova od začiatku. Napriek tomu sme to úspešne zvládli a určite sa čoskoro pustíme do ďalších zaujímavých aktivít.

Táto akcia bola podporená z projektu Európskeho zboru solidarity