Začíname – Projekt SPOLOČNE

Od admin

Od 1. augusta sme začali realizáciu projektu SPOLOČNE. Spoločne budeme spievať , hrať , športovať, vystupovať , tancovať, chodiť na výlety a kultúrne podujatia – zdraví aj tí menej zdraví. Našou snahou je aby v Nižnej fungovalo spoločenstvo rodín, kde sa nebude nikto cítiť znevýhodnený alebo odstrkovaný, na našich akciách sa budú mať možnosť občerstviť aj tí, čo nemôžu jesť všetko( napr. lepok), pripravíme  niekoľko workshopov a športových akcií a na záver to bude letný tábor. A samozrejme, my mladí  sa pritom dosť naučíme.

Projekt je realizovaný v rámci  výzvy „Projekty solidarity“ z Európskeho zboru solidarity.